Ágh Lászlóné Horváth Petronella matematika, ének, zongora
Ángyán Tibor tanító, technika szakkollégium
Bálizsné Czipóth Anita tanító, informatika műveltségterület
Balla Andor számítástechnika, technika, matematika
Balláné Fellegi Anikó tanító, ének szakkollégium, közoktatás-vezető
Bárdosiné Vass Katalin magyar, kommunikációs szakember, TV szakirány, magyar bölcsész szak
Birkás Csaba hegedű
Boda Eszter tanító
Bódiné Szigedi Hajnalka tanító, angol könyvtár
Bognárné Nagy Erika tanító, óvodapedagógus
Bojtor Attiláné tanító, technika szakkollégium
Borongics Nikoletta magyar szak
Boros Bálint testnevelés, orosz, közoktatás-vezető, kistérségi tanügy igazgatási szakértő
Borsos Erika tanító, orosz szakkolégium
Csányi Csilla szolfézs
Csendesné Boda Ágota tanító, népművelés szakkollégium
Fatáné Filó Veronika biológia,földrajz,informatika,közokt.vez.,köznev.szakértő(PSZE,PÉM)
Fidler Mária tanító, ének szakkollégium
Fiumei Éva történelem, magyar, közoktatás vezető
Fülöp Márta tanító, ének szakkollégium
Fülöpné Varga Andrea tanító, magyar műveltségterület
Gáspár Gyöngyi tanító, angol műveltségi terület
Gresa Lívia geográfia,logopédia,gyógypedagógia,szakvizsgázott pedagógus,tankerület-igazgatási és köznev. vez.
Gurbács Zoltánné matematika, testnevelés, gyógytestnevelés
Horváth Attiláné földrajz, rajz, romológia
Horváth Rudolfné tanító, ének szakkollégium
Iváncsics Gyula magyar, könyvtár, felsőfokú programozás, közoktatás-vezető
Kovácsné Torják Teodóra ének-zene, technika, népművelés, karvezetés
Kozmáné Bali Ildikó technika, számítástechnika
Krénusza Brigitta tanító
Kulcsár Éva tanító, orosz szakkollégium
Kutscheráné Béres Nikoletta tanító, angol műveltségterület, angol
Lescsicsin Marianna gordonka
Leszné Horváth Márta tanító, ének szakkollégium, angol szakkollégium, fejlesztő pedagógus
Madarász Jánosné tanító, orosz-pedagógia szakkollégium
Molnárné Varga Ildikó tanító, francia, ének műveltségi terület
Nagy-Berkes Judit tanító, német műveltségterület, ének műveltségterület, német
Noé Valéria tanító, könyvtár szakkollégium
Novákné Szelid Izabella tanító, könyvtár szakkollégium, magyar
Orbán László testnevelés, népművelés
Péntek Mónika tanító, ének műveltségi terület, ének
Petrovics Szilvia tanító, ember és tarsadalom műveltségterület, történelem, művelődésszervező
Puticsné Tornai Csilla földrajz, orosz, német, turizmus szakirány
Román Ildikó tanító, technika szakkollégium, népművelés szakkollégium
Sárközi Ferenc fafúvós
Svégel Beáta matematika,fizika,számítástechnika
Szabó Miklósné matematika, népművelés, közoktatás-vezető
Szakály Gyula matematika,testnevelés
Szamek Márta tanító, testnevelés szakkolégium, német nyelv
Szilágyiné Dorcsi Gabriella tanító,közoktatás vezető, népművelés szakkollégium, mesterpedagógus
Szőcsényiné Horváth Edit tanító, testnevelés szakkollégium
Tánczos Petra földrajz, környezettan, szakvizsgázott pedagógus
Turi László matematika,kémia
Turiné Emecz Erika matematika, kémia
Varga Judit tanító, testnevelés szakkollégium, testnevelés
Vargáné Fekete Ilona zongora, szolfézs