A pályázat megvalósítása képekben

Projektnyitó nap

2009.09.18

Résztvevő intézmények:

Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményegységei:

  • Árpád iskola
  • Babay iskola
  • Bárdos iskola

Nagyatád Város Önkormányzata Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola

A résztvevő intézmények minden pedagógusa jelen volt a projektnyitó napon.Program

930-1030 Regisztráció
1000-1015 Köszöntőt mond Ormai István, Nagyatád város polgármestere
1015-1045 Az innováció szükségessége, lehetőségei és várható eredményei az oktatás területén

Előadó: Váczy Zsuzsanna
Közoktatás szakértő
1045-1100 Európai Uniós projektek a nagyatádi oktatásfejlesztésért

Előadó: Füsi Brigitta
Projektmenedzser
1100-1130 Az innovációk eddigi tapasztalatai a TÁMOP-ban résztvevő két intézmény tükrében

Előadók: Szakályné Pintér Mária
Nagyatádi Közoktatási Intézmény főigazgatója

Dr. Büttnerné Bódy Ágnes
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola
1130-1215 Ebédszünet
1215-1245 "Így csináljuk mi" – egy sikeres HEFOP projekt bemutatása

Előadó: Porkoláb Mihály
Közoktatás szakértő
1245-1315 "Kompetensen a kompetenciáért"

Előadó: Dallos Tamásné
Közoktatás szakértő
1315-1345 Konzultáció
1345-1415 Szünet
1415-1630 Műhelymunkák

TÁMOP tanácsadók bemutatkozása
Projekt dokumentumok kezelése
"Így csináljuk mi" – egy sikerre szánt projekt kezdete


Továbbképzések


Elvégzett tanfolyamok:

  • új tanulásszervezési eljárások
  • kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása
  • választott módszertani képzések
  • vezetői képzések

 

 

Árpád iskola

Mekkora várat építsünk?
A Tél témahét megvalósítása az 5.a osztályban
Emőke néni, jól választottunk?
Csoportmunka a 2. a osztályban
Én vagyok a rénszarvas!
Angol óra a 4. a osztályban
Mondj okosakat a 8-ról!
Csoportmunka az 1.a osztályban matematika órán
Én fogom a Te kezed, és rajzoljunk valami szépet!
Önismereti szakkör a 6.a osztályban
Van valami jó ötletetek?
Matematika órán a 3. b osztályban
Keveredj, kavarodj! Annyian legyetek egy csoportban, amennyi 1+3!
Csoportalakítás az 1. b osztályban

 

Babay iskola

Plakátkészítés: Tantárgytömbösített oktatás keretében a 7. osztályban magyar nyelv és irodalom tantárgyban.
Csoportmunkában: Tantárgytömbösített oktatás keretében a 7. osztályban magyar nyelv és irodalom tantárgyban.
"Morzsatábla" – 1. osztály: Betűk vázolása, finom-motorika fejlesztése.
"Beszélgető-kör" – 1.o. : szövegértés-szövegalkotás kompetencia területen óra eleji beszélgetés választott témákban.
Csoportmunka: műveltség terület tantárgyi bontás nélküli oktatása 5. osztályban a magyar nyelv és irodalom tantárgyak keretében.

 

Bárdos iskola

A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében az 1.a osztályban matematika kompetencia fejlesztését valósítjuk meg.
Erre az órára látogatóink is érkeztek.
A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében az 1. b osztályban magyar kompetencia fejlesztését valósítjuk meg.
5. a osztályos csoportmunka magyar órán.
Tanárunk segítségére mindig számíthatunk.
Az 5. a osztály a témahetének mottója az Állatok voltak.
Produktumként különböző technikákkal készült plakátok díszítik a termeket.
Készültek állatokról szóló rajzok.
Gyűjtőmunkájuk eredményeként az állatokról szóló érdekességeket hallhatták egymástól a gyerekek.
Számítógépen rajzoltak.