Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 1-jei hatállyal közös igazgatású közoktatási intézményt hozott létre, melynek egyik intézményegysége lett a Bárdos Lajos Általános Iskola és Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

Az Alapfokú Művészet Iskola szerves részét képezi intézményünk arculatának.
A zene, néptánc, művészeti profil lehetőséget ad a közösségi szereplésekre, versenyekre, fellépésekre.

Az Eszterlánc Kicsinyek-Kórusa lelkes közössége iskolánknak. Több helyi, területi, országos veresenyen képviseltették magukat az elmúlt években. Az Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyein "Arany minősítés- diplomával" fokozatot érték el.

Az iskola Nagykórusa számos szereplésen nagy sikert aratott, külföldi fellépései során ellátogattak Olaszországba, Erdélybe, Csehországba, Franciaországba. Párizsban a Notre Dame-i műsorukkal maradandó emléket szereztek.
A tanítási órák keretében az emelt óraszámban éneket tanuló diákjaink a hangszerek világából a furulyát és az ütős hangszereket részesítik előnyben.

2002: Iskolánk alapfokú művészetoktatási intézmény lett 10 csoporttal 4 tanszakon (grafika, textilműves, makett és papírtárgy-készítő, festés) kezdtük meg a képzőművészeti képzést Árpád Fejedelem Általános és AMI-ban.
2005: Művészeti iskolánk kiváló minősítést szerzett. Az ellenőrző testület, mind a szakmaiságot, mind a dokumentációt felülvizsgálta 2009: Bekapcsolódtunk a TÁMOP-3.2.2./08/2/a ”Területi Együttműködések, társulások, hálózati tanulás” pályázati konstrukcióba. Ebbe a rendszerben azok az intézmények kapcsolódhattak be, aki rendelkeztek TÁMOP 3. prioritásban pályázattal. Eközben az intézményeknek be kellett mutatni egy „Jó gyakorlatot”, amely egy olyan bevált szakmai tevékenységre épül, amit már legalább két évre visszamenőleg alkalmazunk az oktatás során. Iskolánk jó gyakorlata:” Kreatív játékok a motivációban a műhelygyakorlatokon” 2010: Kiválóra előminősített referenciaintézménnyé váltunk.

Tanulóink lelkes tagjai a néptánccsoportnak. Szerepléseik alaklmával számos sikert éretk el hazánkban és külföldön egyaránt. Lengyelországba, Olaszországba, Horvátországba, az Ausztrai Seebodenbe többször visszatérő vendégek.
Iskolánk művészeti csoportjai városunk kultúrális rendezvényeinek rendszeres szereplői. Az oktatási intézmények átszervezésekor alapvető szempont volt, hogy központi és európai uniós fejlesztési támogatás elnyerésére alkalmas intézmény jöjjön létre.

A nagyobb méretű fejlesztési beruházás elnyerésének feltétele volt intézményeink integrált szervezeti formában, társulás keretében történő működtetése.

A 2008 augusztusában sikeresen elnyert pályázat egymilliárd forintnyi összege lehetővé tette az intézmény teljes rekonstrukcióját, bővítését, átfogó fejlesztését. Mindez hosszútávra megteremtette az alapfokú oktatáshoz szükséges feltételeket.

Az új, korszerűen berendezett, igényes belső környezettel kialakított iskolát a 2010/2011-es tanévben vették birtokba az intézmény tanulói, nevelői, dolgozói.

A Babay József Általános Iskola és Sportiskola megszűntével illetve átköltözésével intézményünk arculata is jelentősen megváltozott, már a sport is jelentős szerepet vállal iskolánk életében.

A Babay József Általános Iskola 2006-ban kapcsolódott a NUPI (Nemzeti Utánpótlás Intézet), majd NSI (Nemzeti Sportintézet), végül MOB (Magyar Olimpiai Bizottság) sportiskolai programjához. 2007-2008-as tanévtől felmenő rendszerben folyt az osztályok bekapcsolódása a programba, így bővült fokozatosan a sportosztályok száma iskolánkban. A városban lezajló oktatási struktúraváltozások, az NKI létrejötte, majd a Babay iskola integrációja szerencsére nem befolyásolta a Sportiskolát. Inkább a testnevelés tanítás, az edzések intézményi feltételeinek javulását hozta. A város gyönyörű fedett uszodájában minden 1-7. évfolyamos tanulónknak lehetősége van arra, hogy megtanuljon úszni.

A Sportiskolai program egy speciális utánpótlás-nevelési rendszer. A program az 1-12. (13.) évfolyamos tanulók, nálunk 1-8. évfolyamos tanulók iskolai nevelését és oktatását, továbbá sportnevelését és sportoktatását támogató komplex pedagógiai és sportszakmai rendszert foglalja magába. Létszám alapú támogatásban részesülünk, melyet tanévenként 2 vagy 3 részletben folyósítanak.Az állami támogatás felhasználási lehetősége széles körű. Lehetőség van a sporteszközfejlesztésre, a sportszakmai továbbképzésre, versenyeztetésre, edzőtáboroztatásra stb.Iskolánkban, mióta 8 évfolyam vesz részt a képzésben átlagosan 185-195 tanuló regisztráltunk. Felvettük a kapcsolatot a városban működő sportegyesületekkel. Folyamatosan építjük ki az adatbázist a különböző egyesületekben sportoló tanulóinkról.

A sportiskolai képzés keretében, kapcsolódva a sportegyesületek hagyományaihoz, igényeihez, főleg a labdarúgás és a kézilabda oktatása folyik magas szinten, lehetővé téve, hogy a későbbiekben a tehetséges diákok egyesületi szinten folytathassák tovább a sportolást.